Posted in Kultura

Vznik a počátky hudby

Není možné stanovit s jistotou dobu, kdy v hlubokém pravěku vznikaly první hudební projevy. Nejstarším známým svědectvím hudebních dějin je s největší pravděpodobností freska z jeskyně Trois Freres v Ariege, na které je znázorněn prehistorický maskovaný tanečník. Její stáří je odhadováno na 40 000 let. O tom, jak vznikla hudba, přemýšlely již starověké národy, a formulovaly svá přesvědčení v různých mýtech. Antický […]

Pokračovat ve čtení
Posted in Kultura

Nepochopený Jakub Jan Ryba

K tradičním českým vánočním svátkům patří neodmyslitelně Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. ·        Alespoň v těch rodinách, ke kterým přichází Ježíšek a nezaskakuje za něho nějaký pochybný děda v kulichu. ·        Ať už přišel ze západu nebo z východu. Poprvé se mše rozezněla na Štědrý den roku 1796. Osud jejího tvůrce je však velice tragický […]

Pokračovat ve čtení
Posted in Kultura

Piráti z minulosti

Piráti v minulosti, ale i v dnešních dnech, přepadají obchodní lodě, ze kterých lze získat hodnotné zboží, cennosti, peníze, rukojmí, a v době otroctví také otroky. Nesoustředí se však pouze na námořní loupeže, ale často napadají a loupí i pobřežní města. Piráti všech staletí se vždy soustředí tam, kde kvete obchod a je veliký námořní […]

Pokračovat ve čtení
Posted in Kultura

Starověcí Řekové na moři

Řekové disponovali dvěma typy lodí. Byli to lehké, rychlé lodě, které měli deset řad veslařů, takže dvacet vesel. Druhým typem lodi byla těžší válečná galéra, která disponovala padesáti vesly. Dřevo na výrobu svých lodí mohli Řekové požívat z borovic a smrků. Jako kotva obvykle posloužily veliké jednoduše tvarované balvany, do kterých Řekové vyvrtali díru uprostřed a […]

Pokračovat ve čtení
Posted in Kultura

Hrozba ze severu

Vikingové představovali ve své době pro Evropu neskutečné nebezpečí. Evropa v této době nebyla připravena na takovéto masivní nájezdy ze severních zemí, tudíž nebyla ani schopna těmto brutálním nájezdům čelit.  Tehdy se roku 793 uskutečnil vůbec první vikingský loupeživý nájezd, který byl směřován na pobřeží severovýchodní Anglie. Zde se cílem Vikingů stal klášter Lindisfarne na […]

Pokračovat ve čtení