Posted in Elektro

Elektroodpad


Recyklace elektroodpadu je i v dnešní době stále nedořešenou a dosti podceňovanou a nepříliš publikovanou oblastí. I když již po městech jsou rozmístěny speciální kontejnery na zpětný odběr baterií a drobných elektrozařízení a jsou zbudovány sběrné dvory, přes to ani tato opatření zcela neřeší problematiku recyklace elektroodpadu.
tužkové baterie
Odpad, který se vyprodukuje v Americe, často putuje dále k rozebrání a k recyklaci do rozvojových zemí, jako je Ghana, Kongo, Pobřeží slonoviny, Pákistán, Indie nebo např. Srí Lanka. V těchto zemích se elektroodpad zpracovává v bídných podmínkách bez ochranných pomůcek, za mizernou mzdu. Navíc zde elektroodpad způsobuje kontaminaci půd a vod. Česká republika ale podepsala Basilejskou konvenci, která vývoz elektroodpadu do zemí 3. Světa nepřipouští a přímo jej zakazuje. Tuto konvenci podepsaly všechny vyspělé státy kromě U. S. A.

Elektroodpady recyklace s.r.o.
Česká společnost v Královéhradeckém kraji, která zprostředkovává výkup nejen elektroodpadů ale také i jeho ekologické zpracování. Vámi přivezené elektrozařízení zde vykupují od 0,3 Kč/kg.

 Společnost tvoří 2 provozovny:
·         Recyklační park Trutnov– Adresa provozovny je Mírová 694, 541 02 Trutnov – Horní Staré Město. Provádí se zde výkup elektra, papíru a kartonu, plastů a drahých kovů, třídění materiálu podle skupin elektrozařízení. Drobná elektrozařízení zde procházejí drtícími linkami, a následně se odpad třídí manuálně. Mimo jiné se zde provádí také ruční demontáž, lisování plastů, igelitů, papírů a kartonu do balíků.

·          Provoz Mladé Buky – Naleznete na adrese Mladé Buky 7, 542 23, zde se též provádí ruční demontáž elektrozařízení a lisování plastů do balíků.
připojený ventilátor
Podle průzkumů se v EU vyprodukuje ročně kolem 8 milionů tun elektroodpadu, s tím, že ročně se toto množství navyšuje až o 5%. Nad tímto alarmujícím množstvím je třeba se do budoucna zamyslet, a při koupi nových elektrospotřebičů vybírat také podle ekologické zpracovatelnosti a snažit se používat daný elektrospotřebič tak, aby vydržel, co nejdéle a pokud si chcete pořídit nový, tak ještě před jeho vyřazením zvažte možnost prodeje.