Posted in Kultura

Piráti z minulosti


Piráti v minulosti, ale i v dnešních dnech, přepadají obchodní lodě, ze kterých lze získat hodnotné zboží, cennosti, peníze, rukojmí, a v době otroctví také otroky. Nesoustředí se však pouze na námořní loupeže, ale často napadají a loupí i pobřežní města.
pirátská loď
Piráti všech staletí se vždy soustředí tam, kde kvete obchod a je veliký námořní provoz. Pouze tam mohou získat mnoho z tučné kořisti. Korzáři v historických dobách používali jako zbraně šavle, pistole, muškety, kordy a brázdili po světových mořích na plachetnicích. Dnes má moderní pirát k dispozici rychlé čluny, automatické zbraně, děla ale i rakety.

Piráti dnes

Dnešní piráti se ještě soustředí na pobřeží Jižní Ameriky a Afriky, kdežto pobřeží Severní Ameriky, kde je mnoho pobřežních hlídek, je poměrně v bezpečí. Dnešní pirátství představuje, stejně jako v dobách minulých, veliký problém. A to také ztrátou třinácti až šestnácti miliard amerických dolarů ročně pro celý svět.
pirát na lodi

Piráti z dob kolonizace

Pirátství jako takové se vyskytovalo již ve starověku. Vzkvétalo nejvíce však v době kolonizace, kdy byl mohutně rozšířený zámořský obchod a lodě koloniálních zemí, převážně Španělska, Holandska, Anglie, Portugalska a Francie přivážely z Ameriky drahé kovy a jiné hodnotné zboží. Nejednalo se však pouze o zlato a stříbro.

Mimo vzácné koření a drahé kameny se na palubách mohutných obchodních lodí nacházeli i zásilky tabáku a otroci. Mnohdy obchodní lodě vezli také pasažéry pocházející vysoké šlechty, které piráti často a rádi obírali o jejich cennosti a samotné okradené nešťastníky pak využívali k vymáhání výkupného. V sedmnáctém století se objevil nový pojem pro piráta, a to bukanýr.
velká truhla
Bukanýři byli původně lovci z Francie, kteří se piráty stali. Pohybovali se poblíž Indického pobřeží a terorizovali španělské državy. Na začátku osmnáctého století se rozvinulo pirátství v Karibiku, a ve vodách Afrického pobřeží, kde se vyskytovalo mnoho obchodních tras.